• HOME
  • 診療実績
診療実績

手術実績

主な内訳と件数2016年2015年2014年2013年2012年
𣓤骨遠位端骨折159件156件108件112件77件
指骨、中手骨骨折171件163件133件97件110件
舟状骨骨折 (偽関節含む)17件17件12件9件3件
切断指42件81件50件49件49件
手根管症候群137件85件130件104件73件
肘部管症候群39件26件24件25件13件
母指CM関節症68件42件40件36件33件
ばね指196件176件219件188件164件
ヘバーデン結節17件25件26件14件16件
先天異常34件32件27件23件20件
デュピュイトレン拘縮19件
手指屈筋腱損傷42件
遊離皮弁、動脈皮弁など67件
肘関節骨折・脱臼37件
手関節鏡53件
619件740件1,037件620件589件
合計1,717件1,543件1,806件1,277件1,147件
to page top