• HOME
  • 診療実績
診療実績

手術実績

主な内訳と件数2017年2016年2015年2014年2013年2012年
𣓤骨遠位端骨折168件159件156件108件112件77件
指骨、中手骨骨折217件171件163件133件97件110件
舟状骨骨折 (偽関節含む)16件17件17件12件9件3件
切断指72件42件81件50件49件49件
手根管症候群145件137件85件130件104件73件
肘部管症候群33件39件26件24件25件13件
母指CM関節症50件68件42件40件36件33件
ばね指215件196件176件219件188件164件
ヘバ―デン結節21件17件25件26件14件16件
先天異常29件34件32件27件23件20件
デュピュイトレン拘縮21件19件
手指屈筋腱損傷28件42件
遊離皮弁、動脈皮弁など48件67件
肘関節骨折・脱臼28件37件
手関節鏡36件53件
634件619件740件1,037件620件589件
合計1,761件1,717件1,543件1,806件1,277件1,147件
to page top